Over EHP Sauna's Houtbouw Overige producten Contact
 

Copyright en Disclaimer

 

Algemene voorwaarden van toepassing op deze website.

 
 
         
 
 

Copyright

De auteursrechten van alle tekst- en beeldmateriaal, enzovoorts in deze website zijn wettelijk beschermd en berusten bij GGZ Drenthe. Gehele of gedeeltelijke overname, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van GGZ Drenthe. Het enige waarvoor geen toestemming vooraf nodig is, is het aanbrengen van een als zodanig herkenbare link naar de site van GGZ Drenthe.


 


Disclaimer

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. GGZ Drenthe streeft ernaar, correcte en actuele informatie te bieden op deze website. GGZ Drenthe kan echter niet de garantie bieden dat de informatie altijd compleet, foutloos en actueel is. GGZ Drenthe sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade, voortvloeiend uit, of verband houdend met het gebruik van deze website.


 


 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
             
 
 
 
 

EHP Saunabouw is een werkbedrijf van | DAAT-Drenthe | Copyright DAAT Drenthe © 2021
Realisatie website: BizzServices